Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja

62-600 Koło; ul. Kolejowa 15

tel. 63 2720457

sosw.kolo1@wp.pl

 

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 329008
  • Do końca roku: 20 dni
  • Do wakacji: 192 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2018-12-11

  Imieniny: Biny, Damazego

 • Kontakt

  62-600 Koło; ul. Kolejowa 15

  tel. 63 2720457,

  sosw.kolo1@wp.pl

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną przygotowuje  młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (w miarę ich możliwości rozwoju) i aktywnego życia.
Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem  specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesne  nauki społeczno-pedagogiczne.
Kształcenie uczniów w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest dostosowane do potrzeb  edukacyjnych i możliwości  psychofizycznych  uczniów. Kształcenie obejmuje:

 1. Kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywania nowych umiejętności;
 2. Przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

    W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

 1. Zajęcia edukacyjne;
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne ;
 • wychowanie fizyczne;
 • przysposobienie do pracy;
 • religia.
 1. Zajęcia rewalidacyjne;
 1. Zajęcia sportowe;
 2. Zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętności spędzania wolnego czasu.

Więcej na temat: Szkoła Przysposabiająca do Pracy