Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja

62-600 Koło; ul. Kolejowa 15

tel. 63 2720457

sosw.kolo1@wp.pl

 

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 328967
  • Do końca roku: 20 dni
  • Do wakacji: 192 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2018-12-11

  Imieniny: Biny, Damazego

 • Kontakt

  62-600 Koło; ul. Kolejowa 15

  tel. 63 2720457,

  sosw.kolo1@wp.pl

RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Opiekuńczo- Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (ul. Kolejowa 13,
  62-600 Koło) reprezentowana przez Dyrektora jednostki.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wykonawczych (szczegółowe podstawy prawne dostępne są do wglądu u Administratora).
 3. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawę organizacji i zakresy działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora.
 5. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwianej sprawy.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:

a)        żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

b)       jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sosw.kolo1@wp.pl

c)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

7. Inspektorem danych osobowych jest Lena Edyta Lachowicz, kontakt email: ido.zoewkolo@wp.pl, tel: 667 379 790

Artykuły

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. 1.    1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno - Wychowawczy w Kole z siedzibą w ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło,  tel,  tel:  63 27 204 57 ,  mail: sosw.kolo1@wp..pl reprezentowany przez Dyrektora...
Czytaj Więcej o: Klauzula informacyjna

Rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z §3 ust. 4 oraz  §5 ust. 2  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji   z dnia 11 maja 2015 r.  (Dz. U. z 2015, poz. 719) w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, Dyrektor Zespołu Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczego  w Kole, informuje, że szkoła prowadzi (w postaci papierowej) rejestr zbiorów...

Czytaj Więcej o: Rejestr zbiorów danych osobowych