Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja

62-600 Koło; ul. Kolejowa 15

tel. 63 2720457

sosw.kolo1@wp.pl

 

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 329036
  • Do końca roku: 19 dni
  • Do wakacji: 191 dni
 • Kalendarium

  Środa, 2018-12-12

  Imieniny: Ady, Aleksandra

 • Kontakt

  62-600 Koło; ul. Kolejowa 15

  tel. 63 2720457,

  sosw.kolo1@wp.pl

Wczesne wspomaganie

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.

Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka i specjaliści, którzy tworzązespół wczesnego wspomagania.

W skład zespołu wchodzą:

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Proponujemy:

? Terapię psychologiczną; wsparcie psychologiczne dla rodzin;

? Profilaktykę i terapię logopedyczną;

? Diagnozę i terapię pedagogiczną (Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, terapia behawioralna, met.W.Sherborne, )

? Zajęcia pedagogiczne usprawniające rozwój poznawczy, motoryczny i samoobsługę;

? Zajęcia muzyczno-ruchowe;

? Diagnozę i terapię z zakresu integracji sensorycznej;

? Diagnozę i terapię metodą EEG Biofeedback;

? Rehabilitację ruchową, terapię reki (Terapia ręki)

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego. A także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

W przypadku wszystkich dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym ważne jest by podjąć jak najwcześniejsze działania wspomagające ich rozwój. Szukając założeń teoretycznych wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju należy sięgnąć do psychologii rozwojowej. Rozwój dziecka jest procesem uwarunkowanym czynnikami wewnętrznymi - to z czym dziecko przychodzi na świat oraz zewnętrznymi (środowiskowymi), czyli to wszystko czego dziecko się uczy. Zgodnie z tym założeniem, aby rozwój poznawczy dziecka postponował dziecko musi doznawać bodźców podczas czynności dnia codziennego i zabawy, następnie uczyć się znaczenia tych bodźców. Badania opisujące rozwój centralnego i obwodowego układu nerwowego człowieka wskazują, że dla prawidłowego rozwoju dziecka najbardziej znaczące są jego pierwsze lata życia, tj. czas od urodzenia do około 7 roku życia. Naukowcy dowodzą, że wraz z dojrzewaniem układu nerwowego rozwijają się wszystkie funkcje psychofizyczne dziecka.

 

 

Artykuły